Hlavní náplní 
naší činnosti je

  1. Zpracovávání žádostí o dotace, vč. studií proveditelnosti a finančních analýz. > více
  2. Administrace/monitoring projektů spolufinancovaných z evropských fondů. > více
  3. Organizace výběrových řízení v souladu s pravidly poskytovatelů dotací. > více
  4. Zpracovávání strategických plánů rozvoje měst, obcí a mikroregionů. > více